WATER DOG GAME – 06.07.2024

Sdílet

Živé Sokolovsko z.s. vás zve na překážkový závod Water Dog Game 2024. 

Propozice a pravidla:

Název závodu: WATER DOG GAME 2024

Pořadatel: Živé Sokolovsko z.s.

Zodpovědná osoba: Iveta Müllerová, tel.: 724965650, e-mail: zivesokolovsko@gmail.com

Termín závodu: 06.07.2024

Místo závodu: Chlum Svaté Maří (okr. Sokolov)

Plánek zázemí (parkování, vjezd, start, cíl): https://mapy.cz/s/muhakoluju

 

Typ závodu: terénní překážkový závod pro běžce se psem i bez psa s větším množstvím vody (brody, tekoucí i stojatá voda, úseky s nutností využití plaveckých schopností)

Délka: cca 5km, 15+ překážek

Terén: rovinatý, s jednoduchými překážkami typu prolez-podlez-přelez, značné množství vodních překážek – brody, stojatá i tekoucí voda

Prezence: v den závodu od 8:00 hod do 12:00 hod.

Starty: od 9:00 do cca 13:30 (dle počtu závodníků)
starty jsou intervalové s časovou prodlevou cca 1 minuty dle startovní listiny, startuje se jednotlivě (u startu bude obrazovka, která bude každému závodníkovi odpočítávat start), závodník musí být na startu minimálně 3 minuty před jeho startovním časem!

Vyhlášení: cca 15:00 hod. (po doběhnutí všech závodníků do cíle)

Kategorie:
Se psem:
- celkově: muži x ženy
- psi do 15 kg: muži x ženy
- psi od 15 kg do 25 kg: muži x ženy
- psi nad 25 kg: muži x ženy
- děti do 15 let chlapci x dívky (bez rozdílu váhy psa) - ročníky 2009 a mladší
- týmy (5 členů týmu) - sčítají se cílové časy jednotlivců
Bez psa:
- celkově: muži x ženy

V každé kategorii bude vyhlášeno 1. - 3. místo
pokud chcete současně závodit jako tým (tým musí být pětičlenný), každý z jednotlivců zaškrtne tuto možnost při přihlášce a ke startovnému přidá +100,-
týmy musí být nahlášeny předem pořadateli, nelze dohlašovat v den konání závodu.

První pomoc
Na akci je zajištěn dohled zdravotnické a veterinární služby. Veterinární péči si plně hradí majitel psa. Čísla na zdravotní i veterinární péči budou zveřejněna před konáním akce na Fb události akce a vyvěšeny u registračního stánku.

Hygiena a pořádek
Na místě jsou toalety. Prosíme o udržování pořádku v celém areálu i podél celé tratě závodu. Buďte zodpovědní majitelé a uklízejte po svých psích miláčcích v zázemí závodu (pod pokutou 500,-)

Občerstvení
V areálu bude komerční stánek s  občerstvením.

Parkování
Parkování je možné v areálu závodu a na vyznačených místech (dle přiložené mapky). Parkoviště není hlídané, za věci ve vozidle ani za vozidlo pořadatel nenese odpovědnost.

Stanování
Stanování je možné v pátek v areálu závodu, WC a občerstvení bude již v pátek v podvečer na místě konání. Stanování je zdarma na vlastní odpovědnost a riziko závodníka.

Pravidla závodu

 • závodu se mohou účastnit pouze řádně zaregistrovaní závodníci
 • každý závodník se řídí zákony ČR a zákony na ochranu zvířat, upozorňujeme, že psi s kupírovanýma ušima se závodu nesmí účastnit, ani nesmí vstupovat do prostoru areálu závodu jako diváci!
 • všichni závodící psi musí mít platné očkování, kontrola očkovacích průkazů proběhne při prezentaci závodníka
  - závodník prohlašuje, že je starší 18 let, v případě mladšího závodníka, je nutné donést písemný souhlas zákonného zástupce
 • každý závodník při prezentaci předloží podepsané prohlášení o GDPR, a odpovědnosti za sebe i svého psa po dobu celého závodu (prohlášení bude zveřejněno u události a na webu závodu, popř. k dispozici i na prezenci)
 • každý závodník si uvědomuje riziko pro sebe i svého psa, při účasti na sportovní akci a nese za něj plnou odpovědnost
 • pomalejší závodník na trati dává přednost rychlejšímu závodníkovi, ale pouze v úsecích, kde je to možné a to tak, aby nedošlo k ohrožení zdraví a bezpečnosti jak závodníka tak psa
 • psi se v areálu závodu pohybují pouze na vodítku, pod pokutou 1000,-Kč, nesebrání psího exkrementu vede k diskvalifikaci závodníka nebo úhradě poplatku 500Kč a úklidu
 • účast na závodě je na vlastní riziko
 • všichni závodníci musí být plavci (ve vodních překážkách závodník dosáhne na dno)
 • závodník se musí držet vyznačené trati, porušení vyznačené trati bez závažných důvodů může vést k diskvalifikaci
 • závodníkovi je zapůjčeno měřící zařízení (čip), za který plně odpovídá, čip musí být umístěn na kotníku závodníka!, ztráta čipu je zpoplatněna částkou 500,-Kč
 • závodník musí absolvovat celou trasu, časoměřící zařízení jsou umístěna na startu, kontrolní měření (mezičas) cca v půlce trati a v cíli, závodník probíhá kolem měřicího
  zařízení v koridoru tak, aby byl jeho čip zaznamenán, a tak aby časoměřící zařízení nepoškodil ani on ani jeho pes!
 • Závodník je povinnen vyzvednout si měřící zařízení před ukončením času registrace (tj. do 12:00hod) a neprodleně po doběhu čip vrátit v prostoru cíle.
 • pes musí být po celou dobu na vodítku (ideálně amortizačním), spojen s vodičem a na kšírách nebo v postroji (pes připnutý na obojku nebude vpuštěn na start), doporučujeme ideálně mít psa připnutého na opasku nebo sedáku. Pes s vodičem zdolává překážky dle vyznačené trati nebo dle pokynů pořadatele. Pes musí být ovladatelný. Odpovědnost za chování, škodu způsobenou psem, zdravotní stav psa i závodníka odpovídá závodník sám.
 • závodu se smí účastnit pes, který je klinicky zdráv, očkován a starší 1 roku. Závodník může mít pouze jednoho psa, startovat však může vícekrát s různými psy.
 • pokud pes závodníkovi v průběhu závodu uteče, vyrve se apod., je pořadatel oprávněn závodníka ihned diskvalifikovat.
 • Závodník si zkontroluje své registrační údaje na seznamu přihlášených na www.dirtydogchallenge.cz, především váhovou kategorii do které se přihlásil, start ve špatné kategorii může vést k diskvalifikaci.
 • pořadatel doporučuje závodníkům zvolit vhodný závodní oděv, který zároveň může závodník postrádat (na trati může dojít k nenávratnému znečištění či poškození oděvu)
 • všechny překážky jsou koncipovány tak, aby bylo reálné je zdolat, v případě že by bylo ohroženo zdraví nebo bezpečnost psa, může závodník svého psa přes překážku přenést, případně nechat psa překážku obejít, závodník však musí zdolat každou překážku. U překážek které pořadatel vyhodnotí jako těžké, bude dobrovolník, který případně závodníkovi může pomoci, popř. mu podržet psa, aby závodník zdolal překážku sám.
 • nejdůležitějším pravidlem je fair play – buďte ohleduplní a fér
 • pořadatel nenese žádnou odpovědnost na škodách na zdraví majetku závodníka ani psa
 • závodník je povinen mít minimálně po dobu závodu uzavřené platné zdravotní pojištění
 • veškeré fotografie a video záznamy má pořadatel právo využít dle vlastního uvážení, bez nároku na honorář
 • žádné z rozhodnutí pořadatelů nepodléhá soudnímu přezkumu a nelze se proti němu odvolat. Všichni závodníci jsou povinni řídit se pokyny pořadatelů
 • ceny vítězům jsou předány pouze v den závodu, nevzniká na ně právní nárok. Pořadatel ceny nezasílá.
 • pořadatel si vyhrazuje právo změn a chyb v programu a propozicích.

GDPR: závodník souhlasí se zveřejněním svých osobních údajů pořadatelem, s pořizováním fotografií, audio a video záznamů a jejich využití a zveřejnění dle uvážení pořadatele. Uhrazením startovného potvrzuje souhlas.

Startovné 2024

tým +200,-
50% sleva na druhý start stejného závodníka s jiným psem, nebo bez psa 
30% sleva služební pes (PČR, vězeňská služba, záchranářský pes) 
5% sleva pro závodníka, který v roce 2023 absolvoval celý seriál

přepis registrace na jinou osobu – poplatek 100,-
změny a přepisy 5 dní a méně před daným závodem či na místě – poplatek 200,-
ztráta čipu – 500,-